Tô vít đo lực siết - tô vít đo lực vặn cao cấp AIGU ⋆ HITECOM
  • image
  • image
  • image
  • image

Tô vít đo lực siết – tô vít đo lực vặn cao cấp AIGU

Liên hệ

Hàng Order

Thương hiệu: AIGU-LTDK

TÔ VÍT ĐO LỰC CHÍNH HÃNG AIGU CỦA HONG KONG

Thông số kỹ thuật của sản phẩm để bản lựa chọn:

3LTDK 0.2 ~3 kgf.cm
6LTDK 0.5~6 kgf.cm
12LTDK 2~12 kgf.cm
20LTDK 2~20 kgf.cm
30LTDK 4~30 kgf.cm
50LTDK 10~50 kgf.cm
100LTDK 20~100 kgf.cm
+
-
Cho vào giỏ hàng