Chứng nhận đại lý độc quyền

  • Chứng nhận đại lý độc quyền FUMA

    Chứng nhận đại lý độc quyền FUMA

    Ngày đăng: 19/04/2020
    Vào ngày 01 tháng 08 năm 2018, Công ty TNHH thiết bị công nghệ IMPEX HÀ NỘI (HITECOM), đã ký kết lần 2 Hợp đồng Đại Lý Độc Quyền với nhà máy sản xuất FUMA của Đài Loan tại Trung Quốc, một lần nữa khẳng định sự hợp tác chiến lư...