Chứng nhận đại lý độc quyền

  • Chứng nhận đại lý độc quyền FUMA

    Chứng nhận đại lý độc quyền FUMA

    Ngày đăng: 19/04/2020 17/08/2016
    Vào ngày 01 tháng 08 năm 2018, Công ty TNHH thiết bị công nghệ IMPEX HÀ NỘI (HITECOM), đã ký kết lần 2 Hợp đồng Đại Lý Độc Quyền với nhà máy sản xuất FUMA của Đài Loan tại Trung Quốc, một lần nữa khẳng định sự hợp tác chiến lược và thúc đẩy phát triển Thiết bị tối ưu sản xuất FUMA tại Việt Nam.